lawyer image

Hodnota

Náš cíl je nabízet prvotřídní právní služby, které pro Vás mají svoji hodnotu. Vždy s Vámi jednáme transparentně a na rovinu. Proto, pokud je to s ohledem na poskytovanou právní službu možné, Vám sdělíme předpokládaný časový rozsah a cenu služby odhadneme.

Obecně se naše hodinová sazba pohybuje v rozmezí 2200 – 3000 Kč bez DPH. Fakturaci služeb provádíme zpravidla měsíčně. Každému klientovi zasíláme spolu s fakturou podrobný popis činností ve formě tzv. timesheetu. Jelikož jsme plátci DPH, ke každé částce, která podléhá odvodu, účtujeme i DPH.

Vyšší hodinová sazba bude aplikována zejména v případě práce v angličtině, při složitějších problémech nebo při právních službách s mezinárodním přesahem. Pokud se domluvíme na dlouhodobé spolupráci, jsme schopni nabídnout zvýhodněné ceny. V závislosti na typu právní služby se můžeme domluvit i na fixní částce nebo na podílu z úspěchu na věci (tzv. success fee).

S námi neplatíte za každou započatou hodinu, ale jen za skutečný čas strávený řešením Vaší záležitosti. Jelikož jsme pravděpodobně záležitost podobnou té Vaší již předtím řešili, věříme, že naše poradenství bude poskytnuto efektivně a k Vaší maximální spokojenosti. Díky tomu budeme většinou schopni vyřešit Váš právní problém rychleji a efektivněji než například advokát s poloviční hodinovou sazbou, který však stráví řešením více jak dvojnásobek času.