lawyer image

Právní upozornění

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vyplývajících ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (www.cak.cz).

Důvěrnost emailů

E-maily odesílané z domény friclegal.cz jsou určeny pouze pro jejich adresáta/adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoli e-mail odeslaný z domény friclegal.cz obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte a e-mail poté vymažte. Odesílatel nepřebírá odpovědnost za správnost, úplnost a včasné doručení elektronicky zasílaných informací.

Cookies

webové stránky friclegal.cz využívají pouze tzv. technické cookies, které jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona. Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.