lawyer image

Vymáhání pohledávek

Odvedli jste svoji práci nebo dodali zboží a nedostali zaplaceno? Uděláme vše pro to, abyste se domohli toho, co Vám právem náleží. Dluh i dlužníka předem zanalyzujeme a odhadneme pravděpodobnost vymahatelnosti pohledávky, abychom zbytečně neplýtvali naším i Vaším časem a prostředky. Při vymáhání dluhů těžíme z naší spolupráce se soudními exekutory a insolvenčními správci.

Potřebujete kvalitní právní pomoc?