lawyer image

Vedení sporů, rozhodčí řízení a arbitráže

Spory nejsou příjemné, ale někdy jsou bohužel nevyhnutelné. Ať už se jedná o obchodní, civilní nebo trestní věc, můžeme Vás efektivně zastupovat před českými soudy nebo v rámci rozhodčího řízení. Umíme se postarat také o podání mezinárodního platebního rozkazu nebo o mezinárodní výkon rozsudku nebo rozhodčího nálezu. V rámci výkonu rozhodnutí spolupracujeme s vybranými aktivními exekutory.

Potřebujete kvalitní právní pomoc?