lawyer image

Pracovní právo

Vaši zaměstnanci jsou jádrem Vašeho podnikání, proto víme, že záleží nejen na jejich pracovní smlouvě, ale také na další pracovněprávní dokumentaci a na vnitřních předpisech. Pozornost by měla být věnována také dohodě o užívání majetku zaměstnavatele zaměstnancem, zejména služebního automobilu, mobilního telefonu nebo notebooku. Můžeme Vás zastupovat také v pracovněprávních sporech. Pokud by to bylo třeba, úzce spolupracujeme s účetními a daňovými poradci.

Potřebujete kvalitní právní pomoc?