lawyer image

Občanské právo

Potřebujete připravit jakoukoli smlouvu, předat majetek dalším generacím nebo sepsat závěť? Nebo Vás tíží rozvodové řízení, úprava poměru k nezletilým dětem, výživné, společné jmění manželů...? Téměř každodenně se zabýváme tvorbou smluv nejrůznějšího druhu, stejně tak jako řešením problémů, které ze smluvních vztahů plynou. Věnujeme se komplikovaným i jednoduchým převodům majetku, včetně nemovitostí zatížených hypotékou a zástavním právem, zřízením nejrůznějších služebností a břemen, zakládáme SVJ a pečujeme o ně po právní stránce.

Potřebujete kvalitní právní pomoc?