PRO BONO & CSR 2018

publikováno: 2018-09-11

Výjimečné právnické projekty, samostatné právníky či týmy právníků anebo právnické firmy mohla nominovat veřejnost na stránkách odborného časopisu Právní rádce. Do užších nominací se dostalo devět projektů, které posuzovala odborná porota. Pět vítězných projektů pak získalo více než polovinu všech hlasů porotců.

Celkový počet oceněných se za tři roky projektu rozrostl na třináct. Vůbec prvními laureáty ocenění se v roce 2016 stali teplický advokát Alois Dvořák, právníci Svazu průmyslu a dopravy v sekci zaměstnavatelské, Pro bono centrum anebo projekt pomáhající ženám, které se staly oběťmi násilí AdvoCats for Women organizace proFem. Alois Dvořák pomáhá už čtvrt století dětem z Dětského domova v Krupce na Teplicku a radí jim například v otázkách výživného. Kromě toho se věnuje sociálně slabším, třeba důchodcům nebo samoživitelkám ve sporech dodavateli energií či takzvanými „šmejdy“. Právníci Svazu průmyslu a dopravy v sekci zaměstnavatelské zase pomáhají nad rámec své práce se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, odsouzených a dalších znevýhodněných na trhu práce. V roce 2017 si ocenění odnesli Michal Urban z projektu Street Law, Martin Stránský z Kanceláře ombudsmana pro zdraví, Markéta Pravdová z advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law a advokát Dan Zwieb. Projekt Street Law odstraňuje bariéry mezi právníky a veřejností. Studenti práv při něm přednáší středoškolákům, seniorům či příslušníkům menšin. Advokátní kancelář bnt získala ocenění za jedinečné spojení práva a dobročinnosti na podporu Cesty domů v oblasti paliativní péče. Advokát Dan Zwieb zase dlouhodobě podporuje neslyšící. Ve společnosti Tichý svět více než sedm let vede právní poradnu a řadu klientů také zastupuje zdarma.

MARTINA SLANINOVÁ - „LIDSKOST A NADSTANDARDNÍ PÉČE O,ZLATOU RYBKU‘, KTERÁ POMÁHÁ VÁŽNĚ NEMOCNÝM DĚTEM.“

Martina Slaninová intenzivně pomáhá organizaci Zlatá rybka, jejímž cílem je plnit přání vážně nemocným dětem. Když se v roce 2015 rodil projekt organizace, Martina ani chvíli neváhala a nabídla svou pomoc při nastavení pravidel fungování organizace a při přípravě dokumentů, které Zlatá rybka používá v kontaktu s lékaři a klienty. Její znalost problematiky podpory rodin s dětmi v ohrožení života se postupně prohlubovala. „Téma ji doslova,vtáhlo‘ a její pomoc se stala pro Rybku nepostradatelnou. V průběhu dalších tří let se stala nedílnou součástí při řešení různých právních úskalí, se kterými se potýkáme,“ zdůvodnila nominaci ředitelka organizace Karin Pospíšilová. Právě to ocenil například předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. „Podpora rodin, v nichž žijí těžce nemocní lidé, a v tomto případě dokonce přímo děti, by měla být vždy jednou z hlavních společenských priorit. Jsem si vědom, jak mnohdy složité je poskytování takto definovaných mnohačetných forem pomoci po právní stránce. Proto oceňuji přístup Martiny, která nastavila přehledná a podle mého také propracovaná pravidla fungování Zlaté rybky. A neskončila jen u nich,“ řekl Šámal.

VERONIKA VÁLOVÁ - „PRÁVNIČKA, KTERÁ SE Z VLASTNÍ INICIATIVY UJALA POMOCI MAMINKÁM V NOUZI.“

Veronika Válová se ujala pomoci neziskovému spolku Fandi mámám, který pomáhá matkám samoživitelkám. Zajišťuje veškeré právní náležitosti pro fungování dobročinného spolku a postarala se o veškeré náležitosti potřebné k tomu, aby z dobročinného projektu dvou nadšených žen, které se rozhodly pomáhat, vznikl regulérní spolek. "Poskytuje nám konzultace v oblasti práva ve všech možných oblastech, které jsou s pomáháním matkám samoživitelkám spojené, a to i přes to, že se pracovně jinak věnuje úplně jiné oblasti práva ve finančním sektoru,“ popsala nominaci spoluzakladatelka spolku Petra Květová Pšeničná. „U Veroniky je oceněníhodné jednak to, že se organizaci s podporou sama nabídla, a jednak to, že jde o podporu širší než jen samotnou,legalizaci‘ dobrovolnictví do formy spolku,“ řekl jeden z letošních porotců, advokát Adam Rakovský.

ZUZANA ČEŇKOVÁ - „ANI MATEŘSKÉ POVINNOSTI NEZASTAVILY PRÁVNIČKU V POMOCI ZAČÍNAJÍCÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACI.“

Ani mateřské povinnosti nezastavily další z oceněných, advokátku Zuzanu Čeňkovou, v pravidelné a hlavně komplexní právní pomoci začínající neziskové organizaci Loono. Tu tvoří tým mladých lékařů, studentů lékařských fakult a jiných nadšenců, kteří společně ukazují, že na zdraví a prevenci záleží. Zuzana v organizaci samostatně vede celou právní agendu, zastřešuje personální kontrakty, smlouvy darovacího i sponzorského charakteru a zastupuje organizaci ve věci veřejné sbírky i jiného styku s úřady. Spolu s tím se aktivně účastní pořádání akcí ve školách i na festivalech. „I z vlastní osobní zkušenosti vím, jak je důležité nezanedbávat zdravotní prevenci. Díky této neziskové organizaci se podařilo včas odhalit rakovinu nejméně 42 lidem a jejími školeními prošlo na 35 tisíc lidí. Takto široký záběr si vyžaduje opravdu kvalitní a takřka každodenní právní pomoc. Proto je na místě ocenit přístup nominované advokátky,“ řekl Pavel Šámal. „Příběh považuji za inspirativní i proto, že ukazuje cestu, jak ještě v průběhu studia zapojit desítky, respektive stovky budoucích lékařů do týmu pomáhajícího lidem. Právní servis pro neziskovou organizaci Loono jistě není jednoduchý a bude jistě i právně a časově náročný, nadto právnička sama je na mateřské dovolené,“ dodal další z porotců, předseda ústavně-právního výboru Senátu Miroslav Antl.

PwC Legal - „STRATEGICKÁ A DLOUHODOBÁ POMOC PACIENTŮM, KTERÝM NECHTĚJÍ POJIŠŤOVNY PROPLATIT LÉKY.“

Advokáti z PwC Legal dlouhodobě poskytují pro bono právní služby v oblasti zdravotnického práva za ceny odpovídající pouze provozním nákladům. Rozsah takové pomoci je enormní, za poslední rok se jednalo o 600 hodin práce právníků. I díky jejich úsilí se podařilo pro řadu pacientů vyhrát soudní spory se zdravotními pojišťovnami, které jim nechtěly proplácet léky. Jde třeba o osmiletou Elišku, která trpí vážnou metabolickou chorobou vyžadující přísnou dietu, anebo Boženku, která od narození trpí spinální svalovou atrofií. „Velmi oceňuji odvahu pustit se do sporu s takovými protivníky, jako jsou zdravotní pojišťovny, a to navíc v režimu pro bono. Ač zdraví nelze penězi vyvážit, tak právě zde se bez nich obejít nelze. Advokátní kancelář tak pomáhá zvyšovat kvalitu života mnoha lidí, kteří by do takovéhoto sporu z finančních důvodů sami nikdy jít nemohli,“ zhodnotil hlasování poroty prezident Notářské komory Radim Neubauer. „Neustále slýcháme smutné příběhy o tom, jak jedinou šancí alespoň na stabilizaci stavu takto nemocných dětí jsou příliš drahé, a tedy finančně nedostupné léky, které nebyly zdravotní pojišťovny ochotny proplatit. Troufám si tvrdit, že pozitivním důsledkem většiny takto ukončených soudních sporů byla přinejmenším zlepšená kvalita života těžce nemocných dětí a naděje pro mnohé další rodiny, které se u svých blízkých potýkají se stejnými diagnózami,“ dodal Pavel Šámal.

BŘÍZA & TRUBAČ - „PRÁVNÍCI VĚNOVALI ČAS A POMOC MLADÝM LIDEM ODCHÁZEJÍCÍM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A MATKÁM Z AZYLOVÝCH DOMŮ, KTEŘÍ VSTUPUJÍ NA TRH PRÁCE.“

Poslední z letošních oceněných, advokátní kancelář Bříza & Trubač, se rozhodla nad rámec běžných pro bono činností věnovat svůj čas a pomoc mladým lidem odcházejícím z dětských domovů či matkám z azylových domů vstupujícím na trh práce. Pro projekt společnosti Coca-Cola HBC a Nadace Terezy Maxové dětem „To dáš“ připravili v režimu pro bono jasnou a strukturovanou příručku, která dává návod pro situace, kdy sociálně ohrožení lidé opouštějící institucionální prostředí vstupují na trh práce. Brožura byla představena v březnu 2018 a následně bezplatně distribuována do všech dětských domovů a azylových domů. „Právníci celý projekt proaktivně doplnili o nadstavbu – bezplatnou on-line právní poradnu pro klienty projektu,“ popsala nominaci Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem. Připomněla také, že se kancelář věnuje i jednotlivým vybraným případům klientů z řad matek z azylových domů a poskytuje jim bezplatné právní služby. „Oceňuji, že se advokátní kancelář rozhodla nezištně pomáhat projektu, který cílí na ohroženou skupinu lidí opouštějících dětské domovy a azylové domy. Protože právě v tento okamžik se často rozhoduje, zda se člověk úspěšně začlení do společnosti, nebo bude už navždy žít na jejím okraji,“ popsal Neubauer. Organizaci Otevřená budoucnost pak nad rámec projektu právníci nezištně pomohli v souvislosti GDPR.

ODBORNÁ POROTA 2018

 1. Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu ČR 2. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví 3. Marek Benda, předseda ústavně právního výboru PS 4. Miroslav Antl, předseda ústavněprávního výboru Senátu 5. Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie 6. Radim Neubauer, prezident Notářské komory 7. Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků 8. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory 9. Jaromír Císař, Císař, Češka, Smutný 10. Adam Rakovský, Rakovský & Partners 11. Luděk Chvosta, White & Case 12. Karin Pomaizlová, Taylor Wessing Praha 13. Veronika Ryšávková, Havel & Partners 14. Jaroslav Kramer, Právní rádces